Met Sitekick verhoogt u de conversie van de website. Het belangrijkste hierbij is uiteraard dat u voldoende online bezoekers heeft om contactgegevens te collecteren van potentiële opdrachtgevers. Immers, zonder websitebezoekers vindt er geen conversie plaats. In dit artikel geven we u 6 tips om meer traffic te genereren naar uw website.